lördag

Backmans kring 1915

För att se den fullstora bilden, klicka på den.

Festklädd folksamling på Backmansgården. Det kan ha varit någon slags skolköksavlutning för de vitklädda flickorna i mitten. Tidpunkten bör vara 1915-1917. Av de vitklädda flickorna känner vi igen från v: Olga Andersson, Bringåsen, senare gift med Hans Eriksson; Anna Andersson, född på Backen, uppväxt på Backmans samt senare gift med Ecke Eriksson i Kläppe. Av barnen i främsta ledet är den femte fr v med långt hår Karin Hansson gift Nilsson från Backen; därefter i sjömanskostym Nils Karlsson från Pe´kalls och Lars Andersson från Kläppe no 1, far till Anders Andersson,Kläppe; samt Olle Lindberg från Lungre; sedan en okänd, och den siste på marken är Erik Hansson från Backen; den vithårige på stolen är Eriks farbror Jonas Hansson från Lungre; damerna närmast bakom honom till v är småskollärarinnan Ida Gladh och till h i vit blus Märta Öberg från Kyrkbyn; den långe mannen t h bakom Märta Öberg är folkskolläraren Carl Wiklund; framför dem står Pimp-Brita Persson; mot väggen bakom Ida Gladh står Paul Norling i Lungre; några gubbar längre åt vänster, framför den vänstra fönsterruta och utan hatt borde vara Jöns Backman själv.

Glasplåt Hans Ericsson

fredag

Backmans Bringåsen 1903Backmans år 1903, känner du igen någon? Klicka på bilden så ser du den i fullformat.

Kyrkås gamla kyrka

Gamla kyrkan kring 1900, är det byggnadsställningar som syns på baksidan?

lördag

Årsmöte!

Glöm inte årsmötet i Sockenstugan söndag 25 mars kl.19.00. Vi bjuder på kaffe, Välkomna!

VimpelÄr det någon som minns den här vimpeln? Jag hittade den på vinden och har inga minnen av den. Har den framställts i samband med invigningen av hembygdsgården 1959? Jag vet inte, vet du?

fredag

Arbetaren/skogshuggaren

På kärrvägen utanför Bye i Hammerdals socken är en man på väg söderut. Året är 1915 och torparsonen Anders Berglund har packat sin ryggsäck för att på annat håll försöka få sin bärgning. Han är i sitt femtionde år, och hans packning består av tre böcker – Nya Testamentet, Psaltaren och Bönbok för Guds barn. Vidare har han en skatteskuld till Hammerdals socken på 11kronor och 69 öre och ett rekommendationsbrev från Johan Eriksson, Raftsjöhöjden, Gåxsjö arbetsförman i Lundsjön, Aspås i sin ränsel. Han är timmerhuggare och arbetade vintern 1911 på en drivning i Lundkälen, så han går åt det hållet.

Väl kommen till Bringåsen finner han arbete och får sin bostad på Bringåsen Nr: 3 allmänt benämnd fattiggården. Den 12/4 1916 kan Anders Berglund gälda en del av sin skuld till Hammerdals socken, med 1krona och 3 öre inklusive 10 öre i indrivningsavgift. Resterande skuld betalar han 18 maj med 5 kronor och 29 öre, och 30 juni med 5 kronor och 47 öre. Berglund erhåller flyttningsbetyg till Kyrkås den 16/1 1916 och får därmed nya uppbördsmän att göra med, som K J Högmark, Eric Bengtson, Erik Eriksson och J P Norling. Berglunds årsinkomst varierar under åren mellan 50 och 250 kronor. Toppåret 1922 då han tjänar 250 kronor, får han betala 15.50 i kommunalskatt plus 14.99 enligt kronodebetsedeln. Men inte nog med detta, J P Norling skall även ha 2.28 som bidrag till prästlönen.

1930 är sista året Anders Berglund redovisar arbetsinkomst, och han behöver därefter endast betala 50 öre i skolavgift och 32 öre i brandstodsavgift till Kyrkås kommun. Till länsstyrelsen betalar han 90 öre i sjukvårdsavgift samt 3 öre i debetsedellösen. I februari varje år betalar Berglund punktligt sin kommunalskatt i sockenstugan, och i november går han till postkontoret hos Erik Ol. Olsson och betalar sina kronoutskylder.

Erik Orsa som även är handlare på bygden får givetvis flera besök under året av Anders Berglund. Att kosten är något ensidig kan man se av kreditnotor hos nämnde handlare. Kolbullar varierat med makaroner med fläsk och havregrynsgröt är det som bjuds. Till livets nödtorft hör enligt dessa notor 4 liter fotogen, 2 kilo sokker, 1 paket tändstickor, 3 par skoremmar, 1 liter skosmörja, 1,5 kilo sirup, 1 st tvål, 6 kilo rågsikt, 1 kilo flott, 1 kilo makaroner, 2 kilo fläsk och 4 kilo hafregryn. En gång dristar han sig till att köpa 5 hekto frukt, men den gången får han avstå fotogenen. Kaffe räknas också som lyxkonsumtion och förekommer ytterst sällan. Den 16/12 1918 beställer Berglund en stålmadrass i dimensionen 60x165 cm hos Aug. Husell i Karlstad. Efter att ha betalat 10.50 i förskott, får han lösa ut den mot 20 kronor i efterkrav vid järnvägen två månader senare.
1937 är sista året Anders Berglund betalar skatt i Kyrkås kommun, sedan leder spåren till ålderdomshemmet i Härke på Frösön. Hans vidare öde kan inte utläsas ur de papper som lämnats kvar i träkofferten på vinden till fattiggården, numera bygdegården i Bringåsen.

tisdag

Kyrkvaktmästaren


Anders Persson kyrkvaktmästare i Kyrkås kyrka 1870-1920. Bodde i Brynje och gick till kyrkan i Lungre sommar som vinter under 50 års tid.

Vävlärarinnan


ANNA Märta Magnusson född Borg 1896-03-30 i Kyrkås, död 1985-01-01 i Kyrkås. Gift 1935-10-05 med journalisten Tor Magnusson. Hon var en av eldsjälarna i Kyrkås Hembygdsförening och tilldelades Jamtamots Hederspris vid föreningen Jamtamots i Uppsala gästning i Kyrkås den 28 mars 1976. Huvudmotiveringen lyder:
För hennes arbete för den jämtska och härjedalska hemslöjden och för hennes nitiska deltagande i hembygdsvården i övrigt.